Wielu przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z podmiotami zagranicznymi, nie występuje o zwrot VAT. Część z nich korzysta jednak z usług firm konsultingowych, które specjalizują się w uzyskiwaniu zwrotów podatków z zagranicy.

– Doradcy przygotowują wnioski o zwrot VAT i reprezentują polskich podatników przed zagranicznym urzędem, tzn. odbierają pisma, składają wyjaśnienia – wyjaśnia Paweł Jackowski z Bavaria Consulting, firmy zajmującej się zwrotami.

Grupy podatników

Najliczniejszą grupę klientów firm doradczych stanowią przedsiębiorcy z branży transportowej, u których zapłacony za granicą VAT stanowi istotną pozycję kosztów. Kwestia starannego opracowania wniosków o zwrot VAT stanowi problem administracyjny – nie dysponują oni wystarczającą liczbą personelu lub nie chcą powierzać tych czynności swoim pracownikom. Inna grupa klientów to przedsiębiorcy dokonujący sporadycznych transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Nie są zazwyczaj zarejestrowani dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Niemal każdy zakup poza granicami kraju wiąże się z koniecznością zapłaty zagranicznego VAT (co nie zwalnia polskiego podatnika z obowiązku rozliczenia w Polsce).

Na ostatnią grupę składają się podmioty, które płacą zagraniczny VAT w związku z podróżami służbowymi (zakupy paliwa, koszty noclegów). W tych wypadkach często rola doradcy sprowadza się do korekty błędów popełnionych przy próbie samodzielnego uzyskania zwrotu.

Odmowa zwrotu

Zagraniczne urzędy odmawiają zwrotu VAT ze względu na błędy formalne. Korespondencja z zagranicznymi urzędami może sprawiać kłopoty. Można by przypuszczać, iż firmy konsultingowe są narażone na ryzyko związane z reprezentowaniem nieuczciwych przedsiębiorców występujących o zwrot na podstawie nierzetelnych lub fałszywych dokumentów.

– W praktyce problem ten nie występuje, gdyż przestępcy nie korzystają z usług tego typu firm. Dodatkowo zgodnie z prawem w razie zwrotu VAT w sposób nieuprawniony to na podatniku ciąży obowiązek zwrotu kwot nienależnie otrzymanych – komentuje Paweł Jackowski.