Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie są zwolnione z podatku od towarów i usług.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, czy świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie, które są wykorzystywane do celów biurowych (PKWiU ex 70.32.11) należy opodatkować VAT.
Na podstawie par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r.