Zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją mieszkaniową realizowaną tzw. system gospodarczym uprawnia do zwrotu części VAT zawartego w cenie zakupów. Fiskus zwraca różnicę między stawką 22 i 7 proc. VAT za materiały budowlane, które 1 maja 2004 r. objęte zostały wyższym podatkiem.
Każda osoba fizyczna, która w związku z budową lub remontem domu bądź mieszkania ponosi koszty nabycia materiałów budowlanych, może ubiegać się o zwrot części wydatków z tego tytułu. O taki zwrot należy wnioskować do urzędu skarbowego.

Krok pierwszy – poznanie warunków

Przed złożeniem wniosku należy poznać warunki, od których uzależniony jest zwrot wydatków. Przede wszystkim przysługuje on tylko osobom fizycznym, które nie są podatnikami VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zwrot VAT przysługuje z tytułu zakupów materiałów budowlanych do budowy albo remontu domu lub mieszkania, a inwestycja wykonana została tzw. systemem gospodarczym, czyli bez pomocy profesjonalnych firm.
O rekompensatę może ubiegać się osoba, która poniosła wydatki w związku z własną inwestycją mieszkaniową. Nie oznacza to jednak, że zwrot może uzyskać wyłącznie właściciel. Przysługuje on także najemcy, dzierżawcy, osobie, która korzysta z lokalu na podstawie umowy użyczenia itd. Dla urzędu skarbowego istotny będzie dokument potwierdzający tytuł prawny osoby składającej wniosek do remontowanego budynku lub mieszkania, którego zwrot dotyczy.
W przypadku gdy materiały budowlane zostały kupione w związku z budową domu, zwrot uzależniony jest od posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane oraz pozwolenia na budowę.
Zwrot uzyska tylko osoba, która poniesione wydatki jest w stanie udokumentować fakturami. Na podstawie wystawionych faktur podatnik ustala kwotę przysługującego mu zwrotu, natomiast urząd skarbowy ocenia jego zasadność i prawidłowość wyliczonej przez inwestora kwoty zwrotu. Do zwrotu uprawniają faktury VAT na materiały budowlane wystawione od 1 maja 2004 r. Faktura musi być oczywiście wystawiona na osobę, która uprawniona jest do otrzymania zwrotu i która składać będzie wniosek.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o zwrot części VAT na materiały budowlane.