Konsekwencje podatkowe w zakresie VAT sprzedaży mieszkań z miejscem postojowym wciąż budzą wątpliwości i są przyczyną licznych sporów z organami podatkowymi i skarg do sądów administracyjnych. Czy problem ten może być w najbliższym czasie rozwiązany?
Marcin Chomiuk
dyrektor w PricewaterhouseCoopers