Zwrot różnicy VAT ma następować w ciągu 30 dni. Obecnie jest to 60 dni. Zmiana ta ma spowodować obniżenie kosztów obsługi VAT w firmach.
Propozycję skrócenia terminu zwrotu VAT z 60 do 30 dni zawiera projekt drugiej ustawy deregulacyjnej autorstwa Ministerstwa Gospodarki. Zrealizowanie tej propozycji pozwoli podatnikom dwa razy szybciej odzyskać VAT, który jest płacony w momencie zakupu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą.
Kolejną propozycją zawartą w tym samym projekcie jest odejście od restrykcyjnego 10-dniowego terminu na zapłatę VAT do urzędu celnego w imporcie towarów, na rzecz rozliczania VAT od importu w deklaracji podatkowej. Według Marcina Zawadzkiego, doradcy podatkowego, konsultanta w MDDP, oznacza to, że zamiast płacić VAT do urzędu celnego, a następnie odzyskiwać go w drodze złożenia deklaracji VAT, podatnik mógłby zadeklarować VAT należny i naliczony w deklaracji VAT składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu.