Od początku lipca przy transakcjach międzynarodowych przedsiębiorcy będą musieli sprawdzać swoich kontrahentów, by potwierdzić status podatnika VAT.
Nowe rozporządzenie Rady UE nr 282/2011 reguluje m.in. kwestie dotyczące badania statusu podatnika. Choć rozporządzenie to nie wymaga dodatkowej implementacji w prawie krajowym, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT.
W zakresie sposobu potwierdzania numerów VAT kontrahentów zmiany nie zostały wprost określone w ustawie.