Zespół składników materialnych można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdy będzie zawierał podstawowe elementy służące do prowadzenia działalności.
WSA w Warszawie za nieprawidłową uznał interpretację podatkową, według której zespół składników materialnych, które mogą samodzielnie funkcjonować na rynku, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).
Uznanie wyodrębnionego zespołu składników majątkowych za ZCP skutkuje tym, że transakcja z ich udziałem jest nieopodatkowana na podstawie art. 6 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Spółka prowadziła działalność deweloperską na rynku mieszkaniowym oraz działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami biurowymi i komercyjnymi. Te dwie działalności były wyodrębnione w strukturach organizacyjnych spółki. Zdaniem spółki stanowią one oddzielne, wyodrębnione pod względem finansowym, organizacyjnym i funkcjonalnym części przedsiębiorstwa (art. 2 pkt 27e ustawy o VAT).
Spółka planowała wnieść aportem do nowo zawiązanej spółki jedną z tych części. Zespół składników materialnych i niematerialnych będący przedmiotem aportu będzie obejmować cały majątek przypisany do jednej z części, m.in. prawo wieczystego użytkowania gruntów, projekt deweloperski, rachunki bankowe wraz ze środkami pieniężnymi, kredyty i inne zobowiązania dotyczące projektu, bazę klientów. Spółka wskazała jednocześnie, że część wybudowanych lokali oraz część udziału w gruncie zostaną wyłączone z aportu.
Organ podatkowy uznał, że w momencie wniesienia w formie aportu opisanych we wniosku składników nowa spółka nie nabywa wszystkich składników majątku, co oznacza, że nie jest to transakcja wniesienia ZCP.
Z argumentacją fiskusa nie zgodził się jednak WSA. Jak podkreśliła sędzia Beata Sobocha, nie jest istotne, aby przedmiotem aportu były wszystkie składniki majątku, ale ich niezbędne minimum, które pozwoli na prowadzenie działalności gospodarczej.
Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III Sa/Wa 2292/10