Każda osoba, która zawiera umowę pożyczki, powinna sprawdzić, do jakiej kategorii osób zaliczany jest pożyczkodawca. Od tego będą zależały m.in. obowiązki podatkowe przy podpisywaniu takiej umowy

Czy rozliczyć pożyczkę otrzymaną z zagranicy

W czerwcu 2011 r. w Wielkiej Brytanii podatnik zawarł umowę nieoprocentowanej pożyczki. Stronami umowy były: brytyjska firma – pożyczkodawca oraz prowadzący, na terenie Polski, działalność gospodarczą podatnik – pożyczkobiorca. Środki pieniężne z zawartej umowy przelano z brytyjskiego konta na firmowy rachunek podatnika znajdujący się w Polsce. Czy pożyczkę zawartą za granicą trzeba wykazać przed polskim urzędem skarbowym?

Czy tylko od gotówki zapłacić podatek

Za miesiąc podatniczka odbiera mieszkanie. Nie ma wystarczająco dużo pieniędzy na jego umeblowanie. Chce od znajomej pożyczyć 30 tys. zł oraz kilka worków cementu do wykończenia lokalu. Czy tylko pożyczone pieniądze będą opodatkowane?

Czy rodzina będzie zwolniona z podaku

Podatnik od roku nie ma pracy. Jego siostra co miesiąc pożycza mu pieniądze na bieżące wydatki. Czy pożyczki zawierane między najbliższą rodziną będą zwolnione z podatku?

Czy osoby obce mogą uniknąć zapłaty

Trzy koleżanki chcą między sobą pożyczać pieniądze. Dwie z nich są kuzynkami. Czy osoby niespokrewnione lub z dalszej rodziny mogą uniknąć podatku przy zawieraniu umów pożyczek?

Czy trzeba złożyć deklarację podatkową

Tydzień temu podatniczka podpisała z kuzynką umowę pożyczki na 42 tys. zł. Zapłaciła podatek od tej umowy. Czy powinna jeszcze złożyć deklarację podatkową?

Czy każda pożyczka jest opodatkowana

Mąż podatniczki zginął w wypadku samochodowym. Została ona jedynym żywicielem czteroosobowej rodziny. Wystąpiła do firmy o udzielenie pożyczki z kasy zapomogowej w wysokości 10 tys. zł. Czy będzie musiała zapłacić podatek od tej kwoty?

Czy VAT wyłącza inny podatek od umowy

Podatnik 14 marca 2011 r. pożyczył od spółki pieniądze na 6 lat, to jest na 72 raty. Raty kapitałowe pożyczki są spłacane miesięcznie w równych ratach + odsetki od pożyczki począwszy od kwietnia 2011 r. Podatnik jest jednym z właścicieli spółki i posiada 55 proc. udziałów. Zarówno podatnik, jak i spółka są płatnikami podatku od towarów i usług. Czy zaciągnięta pożyczka będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe wiążą się z zaciągnięciem pożyczki
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania: