Przedsiębiorca, który kupił paliwo do kanistrów, może odliczyć VAT, gdy udowodni, że wykorzystał je do napędu konkretnego auta, innego niż osobowe.
Przepisy o ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ograniczają jedynie prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa, olejów napędowych czy też gazu, które są wykorzystywane do napędu określonych typów (modelów) samochodów (aut osobowych).
Jak mówi Dorota Baczewska-Golińska, doradca podatkowy w ITADP, jeśli dany typ samochodu spełnia warunki uprawniające do odliczenia VAT od zużywanego paliwa, sposób zatankowania paliwa do samochodu pozostaje bez wpływu na odliczenie.
– Przedsiębiorca, który wykorzystuje np. samochód dostawczy, ma pełne prawo do odliczenia VAT z faktury zakupu paliwa zatankowanego do kanistra, a następnie wykorzystanego do napędu tego samochodu – stwierdza Dorota Baczewska-Golińska.
Z par. 5 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz.U z 2011 r. nr 68, poz. 360) wynika, że faktura dokumentująca sprzedaż paliwa powinna zawierać numer rejestracyjny samochodu, jeśli paliwo jest wlewane do baku samochodu.
Według Doroty Baczewskiej-Golińskiej w przypadku wlewania paliwa do kanistra przedsiębiorca otrzyma na stacji benzynowej fakturę bez numeru rejestracyjnego auta. Stąd nie będzie on dysponował dowodem potwierdzającym sposób zużycia benzyny. W tym przypadku należy posiłkować się innymi dowodami potwierdzającymi sposób zużycia paliwa, np. poprzez sporządzenie adnotacji na fakturze, która zostanie potwierdzona przez pracownika firmy np. dokonującego rozliczenia podróży służbowej czy też transportu towarów.