Przedsiębiorca, który kupił paliwo do kanistrów, może odliczyć VAT, gdy udowodni, że wykorzystał je do napędu konkretnego auta, innego niż osobowe.
Przepisy o ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ograniczają jedynie prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa, olejów napędowych czy też gazu, które są wykorzystywane do napędu określonych typów (modelów) samochodów (aut osobowych).
Jak mówi Dorota Baczewska-Golińska, doradca podatkowy w ITADP, jeśli dany typ samochodu spełnia warunki uprawniające do odliczenia VAT od zużywanego paliwa, sposób zatankowania paliwa do samochodu pozostaje bez wpływu na odliczenie.