Miejscem świadczenia usług prawniczych jest miejsce, gdzie ich odbiorcy posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Polski podmiot prowadzi kancelarię adwokacką. Jest czynnym podatnikiem VAT. W 2011 r. świadczy usługi prawnicze (niezwiązane z nieruchomością) m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z Norwegii. Zastanawia się, gdzie rozliczyć VAT.

Według Ministerstwa Finansów w przypadku świadczenia usług prawniczych przez polskiego podatnika na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium UE – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te mają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (w tym przypadku jest to Norwegia).

Podatnik polski jest zobowiązany wystawiać faktury na świadczone usługi, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności nie jest on zidentyfikowany w państwie trzecim (Norwegii) dla podatku o podobnym charakterze. Faktury muszą być wystawione na żądanie odbiorców, ale polski podatnik wystawia faktury usługobiorcom bez wykazywania na niej stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Podstawa prawna

Art. 281 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).