Dostawa przedmiotowego towaru podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23 proc.
Przedsiębiorca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na odbiorze odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych od kontrahentów. Po zastosowaniu odpowiedniej procedury przerobu uzyskuje wyrób „kruszywo ze stłuczki szklanej”, sklasyfikowany według PKWiU 38.11.51.0 oraz 23.19.11.0. Spółka zebrany odpad szklany z rynku sprzedaje dalej jako odpad lub jako produkt. Firma ma wątpliwości co do stawki VAT, którą powinna zastosować.
Według Izby Skarbowej w Łodzi sprzedawany przez podatnika produkt sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 23.19.26.0 nie został wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), zawierającym katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia.
Zatem podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest podatnik. Dostawa przedmiotowego towaru podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23 proc.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 listopada 2011 r. (nr IPTPP2/443-512/11-4/AW).