Podatnik prowadzi stołówkę szkolną. Obiady sprzedawane są uczniom zespołu szkół, nauczycielom, obsłudze jako poszczególnym osobom.
Sprzedawane są także indywidualnie uczniom z innej szkoły oraz ich nauczycielom i osobom z zewnątrz. Również dla dzieci z przedszkola. Obiady kupuje także ośródek pomocy społecznej. Podatnik wykonuje czynności nieopodatkowane oraz opodatkowane jak: wynajem sali stołówki, sprzedaż obiadów osobom obcym. Podatnik nie wie, czy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT.
Według Izby Skarbowej w Poznaniu może. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), zwalnia się z VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 150 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W 2010 r. limit ten wynosił 100 tys. zł.
Do kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia nie wlicza się obrotu z tytułu odpłatnego świadczenia usług zwolnionych. Wlicza się natomiast wszelki opodatkowany VAT obrót uzyskiwany przez podatnika.
Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych z podatku przekroczy ustawowy limit, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.
Warto też wiedzieć, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.
Jeśli osiągnięty w poprzednim roku podatkowym obrót opodatkowany VAT (jak wynajem sali stołówki, sprzedaż obiadów osobom obcym) nie przekroczy 150 tys. zł, to podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 grudnia 2012 r. (nr ILPP1/443-1166/11-5/MS).