WSA zgodził się z wnioskiem podatnika, że do odróżnienia remontu (opodatkowanego stawką 8 proc. niezależnie od wartości towaru) i konserwacji należy stosować przepisy prawa budowlanego, a nie jak to uczynił minister, definicje słownikowe.
Podatnik chciał wiedzieć, jaką stawką VAT powinna być opodatkowana usługa budowlana polegająca na instalacji wodomierzy lub ciepłomierzy. Podpisywał on umowy (m.in. ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi) na wykonanie usług budowlanych poprzez wymianę (instalację) wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych. Montaż z reguły wymaga przeprowadzenia też prac dodatkowych.
Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, co decyduje o tym, że prace w budynku należy uznać za remont lub konserwację. Rozróżnienie to ma decydujące znaczenie dla określenia stawki VAT.
Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, wyjaśnia, że od 1 kwietnia 2011 r. obowiązuje przepis par. 7 ust. 1 – 3 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim stawkę 8 proc. należy stosować w przypadku konserwacji niebędącej remontem, a korzystającej z tej stawki na podstawie art. 146a pkt 1 – 2 w zw. z art. 41 ust. 2 oraz ust. 12 – 12c ustawy o VAT. Jednocześnie – dodaje ekspert – przepis nakazuje opodatkować konserwację stawką 23 proc., jeżeli wartość towaru jest większa niż wartość usługi.

O tym, czy podatnik przeprowadził remont, czy konserwację budynku, decydują przepisy prawa budowlanego

– Stosując ten przepis, minister finansów w wydawanych interpretacjach twierdzi, że za konserwację uznaje się także takie czynności, jak wymiana okien, wodomierzy i innych tego typu towarów, mimo że większość podatników stosuje do tych usług stawkę 8 proc. – wyjaśnia Mirosław Siwiński.
W omawianym wyroku WSA zgodził się z wnioskiem podatnika, że do odróżnienia remontu (opodatkowanego stawką 8 proc. niezależnie od wartości towaru) i konserwacji należy stosować przepisy prawa budowlanego, a nie jak to uczynił minister, definicje słownikowe.
Sąd nie wypowiedział się w uzasadnieniu ustnym o stawce VAT dla usługi instalacji i wymiany wodomierzy, ale jak wskazuje nasz rozmówca, właśnie z prawa budowlanego wynika, że takie prace są remontem. Konserwacja polega bowiem wyłącznie na utrzymywaniu urządzeń w sprawności, a nie przywracaniu do stanu pierwotnego. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Poznaniu z 16 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 806/11.