Wzrośnie limit zwolnienia z VAT dla prezentów o małej wartości. W przypadku rzeczy ewidencjonowanych wyniesie on 200 zł brutto, a dla przedmiotów nieewidencjonowanych – 20 zł brutto.
Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o VAT autorstwa Ministerstwa Finansów. Obecnie przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli jest prowadzona ewidencja pozwalająca na ustalenie tożsamości tych osób, lub o wartości 10 zł jednostkowej ceny nabycia towaru (bez podatku) albo jednostkowego kosztu wytworzenia, gdy przekazania nie ujęto w ewidencji.
Resort chce usunąć też przepis dotyczący nieopodatkowania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Maria Kukawska, partner w Stone & Feather Tax Advisory, zauważa, że ministerstwo opisuje to jako odwzorowanie przepisów dyrektywy, w których o takich materiałach nie ma mowy.