Wzrost stawki VAT na obuwie dziecięce i ubranka niemowlęce nie mógł mieć wpływu na wzrost cen innych towarów dla dzieci, np. takich jak mleko modyfikowane. Stwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3495/12), z której wynika, że to podwyżka od 2012 roku stawki VAT z 8 do 23 proc. na ubranka spowodowała znaczący wzrost cen mleka dla niemowląt.
Ministerstwo Finansów podkreśliło, że stawka VAT na mleko w postaci stałej (w proszku, w granulkach) została od 1 stycznia 2011 r. zmniejszona o dwa punkty procentowe. I tak, do końca 2010 roku mleko to podlegało 7-proc. stawce VAT. Od 2011 r. stawka podatku na mleko w proszku lub w granulkach oraz podstawowe produkty żywnościowe, takie jak chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron), wynosi 5 proc.
Resort podaje, że według danych GUS w styczniu 2012 r. w stosunku do grudnia 2011 r. zanotowano spadek cen na obuwie dziecięce o ok. 2,4 proc. (mimo wzrostu stawki VAT z 8 do 23 proc.). Podobnie kształtowały się ceny na ubiory, bieliznę osobistą i wyroby pończosznicze dziecięce. W styczniu 2012 roku (w porównaniu z grudniem 2011 roku) zaobserwowano spadek cen tych towarów o ok. 2,8 proc.
W lutym 2012 r. nastąpił dalszy spadek cen powyższych towarów. Resort finansów przyznaje, że dane GUS nie są tak szczegółowe, aby pozwalały na wyodrębnienie z tej grupy poziomu cen na ubranka niemowlęce. Jeżeli jednak wysokość cen miałaby wpływ na decyzje rodziców o powiększeniu rodziny, zapewne pod uwagę byłby brany poziom cen wszystkich ubranek dziecięcych, a nie tylko niemowlęcych.
Zdaniem resortu do głównych czynników mających wpływ na cenę należy zaliczyć koszty produkcji, konkurencję oraz zachowanie klientów. Ponadto podwyższenie stawki VAT przy rynkowym charakterze cen towarów i usług obciążonych powyższym podatkiem pozwala zakładać, że wpływ podwyższenia stawki od towarów i usług na ceny może być nieznaczny, a w wielu przypadkach może nie wystąpić w ogóle.