Warunkiem odliczenia VAT, w przypadku zakupów krajowych, jest posiadanie właściwie wystawionej faktury. Często zdarzają się jednak sytuacje, w których faktura ginie, ulega zniszczeniu lub nigdy nie dociera do nabywcy. Co zrobić w takiej sytuacji?
W takiej sytuacji – jak wyjaśnia nam Przemysław Skorupa, doradca podatkowy w Deloitte – sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą. Taką ponownie wystawioną fakturę określa się mianem duplikatu. Faktura wystawiona ponownie musi dodatkowo być w dwóch egzemplarzach i zawierać wyraz „duplikat” oraz datę jej wystawienia.
W jakim momencie można rozliczyć podatek naliczony wynikający z otrzymanego duplikatu faktury? Przemysław Skorupa odpowiada, że wszystko zależy od tego, czy podatnik miał fakturę pierwotną i dokonał na jej podstawie odliczenia.