Każda pobrana przed wydaniem towaru zaliczka podlega ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej z chwilą jej otrzymania, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. O tym, kiedy sprzedaż podlega opodatkowaniu, stanowi art. 19 ustawy o VAT.
W myśl tego przepisu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje w tej części z chwilą jej otrzymania.
– Przedpłata nie jest dodatkową czynnością podlegającą opodatkowaniu, lecz jest integralnie związana z usługą lub sprzedażą towaru, na poczet której została uiszczona – tłumaczy Joanna Kruz, rzecznik prasowy z Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.