Brak obowiązku szacowania dochodu przez spółki z grupy przy transakcjach poniżej ceny rynkowej nie ma przełożenia na rozliczenie VAT.

Tak wynika z ostatniego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 września 2012 r. (I FSK 617/12) uchylającego wyrok warszawskiego sądu (III Sa/Wa 1172/11). NSA uznał, że w przypadku gdy dochodzi do sprzedaży między dwiema firmami tworzącymi grupę kapitałową, a cena transakcji odbiega od ceny rynkowej i ponadto jedna ze stron transakcji nie posiada prawa do odliczenia VAT (czyli jest zwolniona z VAT), to wtedy urzędy skarbowe mogą oszacować cenę transakcyjną na podstawie cen rynkowych. W efekcie różnicę mogą opodatkować VAT.

Sędzia Janusz Zubrzycki, uzasadniając wyrok, podkreślił, że w przeciwnym razie mogłoby dochodzić do nadużyć skutkujących kumulacją transakcji w grupie kapitałowej tylko z jednym podmiotem z tej grupy.