Sprzedaż produktów wielu międzynarodowych korporacji to model, w którym funkcjonuje centrum odrębne od jednostek produkcyjnych. Spółka sprzedażowa zajmuje się sprzedażą produktów również w kraju, w którym siedzibę ma spółka producent. Jak rozliczyć VAT?
W takiej sytuacji dokonywane są dwie transakcje sprzedaży, podczas gdy fizyczna dostawa towaru dokonywana jest przez producenta bezpośrednio do odbiorcy.
Model taki jest problematyczny na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o VAT. Ponieważ dostawa towarów dokonywana jest na terytorium Polski, producent nie może zastosować zerowej stawki VAT i jest zobowiązany do naliczenia VAT na rzecz zagranicznej spółki sprzedażowej według właściwej stawki. Z kolei sprzedaż dokonana przez zagraniczną spółkę również podlegać będzie VAT w Polsce, z tym że – o ile spółka sprzedażowa nie posiada w Polsce ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności – podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku będzie końcowy odbiorca, co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Samonaliczenie VAT przez kupującego ma tutaj zastosowanie bez względu na to, czy spółka sprzedażowa jest zarejestrowana w Polsce do celów VAT.