Do własnych usług przewozu świadczonych przez biuro podróży ma zastosowanie obniżona stawka VAT.
Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogłoszonym wczoraj wyroku w polskiej sprawie C-557/11 (Maria Kozak przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie). Rozstrzygnięcie TSUE jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez NSA.
Biuro podróży świadczyło kompleksowe usługi turystyczne (m.in. wycieczki do Pragi), oferując usługę przewozu przy użyciu własnych autokarów. Usługi przewozu podatniczka rozliczała odrębnie według obniżonej stawki VAT (wówczas 7 proc.). Organ podatkowy nakazał uznać usługę turystyczną wraz z przewozem przy użyciu własnych środków transportu za jednolitą usługę turystyczną biura podróży podlegającą opodatkowaniu podstawową stawką VAT. Konflikt rozstrzygnął TSUE, który przyznał rację podatniczce.