Jeśli podatnik nie ureguluje na czas zobowiązań, nie będzie ich mógł zaliczyć do kosztów. Takie zmiany od nowego roku wprowadzi tzw. trzecia ustawa deregulacyjna.
Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U., poz. 1342) ma zdyscyplinować podatników do terminowego regulowania zobowiązań i prowadzić do likwidacji zatorów płatniczych. Mają temu służyć duże zmiany w sposobie rozliczania wynikających m.in. z faktur kosztów uzyskania przychodów. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.

Metoda memoriałowa