To nowe rozwiązanie wprowadza od 1 stycznia 2013 r. ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342). Przysługujący przedsiębiorcy zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na jego żądanie urząd skarbowy przekaże na konto banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) – podstawą jest znowelizowany art. 87 ust. 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
– Warunkiem będzie złożenie w urzędzie skarbowym pisemnego i nieodwołalnego upoważnienia do przekazania kwoty zwrotu na konto banku lub SKOK – mówi Wojciech Kotowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Nieprecyzyjne przepisy