Warunek używania towaru przez co najmniej sześć miesięcy, aby móc skorzystać ze zwolnienia z VAT przy jego sprzedaży, jest niezgodny z unijną dyrektywą. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodzi o art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Przepisy te określają, że zwolniona z podatku jest dostawa towarów używanych, pod warunkiem że podmiotowi, który jej dokonuje, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Towarami używanymi są ruchomości, z których sprzedający je podatnik korzystał przez co najmniej pół roku po tym, jak został ich właścicielem.

Problem spółki