Osoby, które były wspólnikami w spółce cywilnej i po jej rozwiązaniu podzieliły się towarami z magazynu spółki, mogą je sprzedać bez naliczania podatku od towarów i usług. Zwolnienie przysługuje im przez dwanaście miesięcy od dnia rozwiązania spółki. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Złoto używane czy tylko posiadane
Sprawa dotyczyła podatnika, który był wspólnikiem w spółce cywilnej i zajmował się złotnictwem. Spółka uległa rozwiązaniu, a wspólnicy podzielili się złotem i wyrobami jubilerskimi, traktując je jako należny udział w dochodach za lata poprzednie.
Jeden ze wspólników prowadząc dalej działalność gospodarczą, wystąpił o interpretację podatkową w związku z planową sprzedażą złota do punktów handlowych. Uważał, że nie musi płacić VAT od sprzedaży, ponieważ był w posiadaniu tych wyrobów przez ponad pół roku i są to dla niego towary używane. Tym samym stwierdził, że na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) przysługuje mu zwolnienie podatkowe.
Reklama
Dyrektor izby skarbowej się z tym nie zgodził. W interpretacji stwierdził, że podatnik faktycznie nie używał towarów przez minimum pół roku. Według fiskusa samo posiadanie towaru przez co najmniej 6 miesięcy w celu jego dalszej odsprzedaży nie daje podstaw do stwierdzenia, że towar ten był przez podatnika używany. W tej sprawie podatnik nie potrafił udowodnić, jak używał tych towarów, więc nie ma prawa do zwolnienia z VAT.

Reklama
Podatnik zaskarżył interpretację do wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale ten utrzymał ją w mocy.

Był spis z natury, jest zwolnienie

NSA, który rozpoznał skargę kasacyjną, stwierdził, że zarówno izba skarbowa, jak sąd wojewódzki błędnie zinterpretowali przepisy. Skargę podatnika jednak oddalił, ponieważ także on przedstawił niewłaściwe zarzuty.
Sędzia Janusz Zubrzycki podkreślił, że podatnikowi tak naprawdę przysługuje zwolnienie w związku ze sprzedażą towarów, które otrzymał po rozwiązaniu spółki, ale nie na podstawie przepisu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, na który się powołał i który izba oraz sąd konsekwentnie analizowały.
Podatnik może skorzystać z art. 14 ust. 1 i ust. 7 ustawy o VAT – podkreślił sąd. Na podstawie tego przepisu zwolniona z VAT jest sprzedaż towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, które zostały objęte spisem z natury. Zwolnienie przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania spółki. NSA wyjaśnił, że rzeczywiście przy rozwiązaniu spółka sporządziła spis z natury, a więc podatnik ma prawo do zwolnienia. Organ powinien przy wydaniu interpretacji powiedzieć to podatnikowi – uzasadnił sąd.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 28 lutego 2013 r. (sygn. akt I FSK 675/12).