Podatnik, który kupi sprzęt biurowy, może odliczyć VAT zawarty w cenie urządzeń, o ile będą one wykorzystywane w ramach działalności opodatkowanej.
Radca prawny, który ma swoją kancelarię, planuje kupić kserokopiarkę, która jest mu potrzebna do sporządzania kopii akt, dokumentów i umów. Nabrał wątpliwości, czy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT od kupionego sprzętu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przypomniał, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego pod warunkiem, że spełni wszystkie warunki przewidziane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm).
Podatnik może pomniejszyć podatek tylko wtedy, gdy kupił towary i usługi po to, by wykorzystywać je do wykonywania czynności zawodowych. Jednak prawo do odliczenia przysługuje, o ile czynności zawodowe będą opodatkowane VAT.
Radca prawny, który świadczy usługi pomocy prawnej opodatkowane 23-proc. VAT, będzie mógł skorzystać z odliczenia. Jednak takiej możliwości nie będzie miała fundacja, która udziela porad pro bono i jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku z tytułu tych usług.
Dyrektor Izby Skarbowej zauważył też, że w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Chodzi o to, że podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia, jeszcze zanim zacznie używać nowej kserokopiarki. Wystarczy, że kupi sprzęt z wyraźnym zamiarem użycia go w ramach działalności. Jednak jeżeli ostatecznie kserokopiarka nie będzie służyła do realizacji czynności opodatkowanych, wówczas podatnik będzie musiał skorygować rozliczenia VAT.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 marca 2013 r. nr ILPP2/443-1220/12-5/SJ