Ministerstwo Finansów uspokaja: nie trzeba płacić podatku VAT od faktur pro forma.
Po naszym tekście, w którym poinformowaliśmy, że urzędy skarbowe traktują faktury pro forma jak faktury i żądają zapłaty wynikającego z nich podatku VAT, rozdzwoniły się telefony w redakcji. Przedsiębiorcy boją się wystawiać faktury pro forma, bo nie chcą płacić podatku VAT dwa razy: pierwszy raz z faktury pro forma stanowiącej tak naprawdę wezwanie do zapłaty wysyłane kontrahentowi i drugi raz – z faktury VAT, która faktycznie dokumentuje transakcję.
– Nie trzeba płacić podatku VAT od faktury pro forma – uspokaja Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy ministra finansów. Jak mówi, takiego obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług dwa razy: od faktury pro forma i faktury VAT wystawionej potem, nie było także wcześniej, przed 1 stycznia 2013 r., czyli przed zmianą rozporządzenia fakturowego, kiedy to zniesiony został wymóg oznaczania faktury słowami „Faktura VAT”. – Celem zmian było uproszczenie przepisów, a nie dwukrotne opodatkowanie jednej i tej samej transakcji – zapewnia Wiesława Dróżdż.
Ministerstwo nie zamierza jednak wydawać ani wyjaśnień, ani interpretacji ogólnej w tej sprawie.