Ministerstwo Finansów uspokaja: wystawienie dokumentu potwierdzającego złożenie oferty czy przyjęcie zamówienia do realizacji nie powoduje obowiązku zapłaty VAT, a kontrahentowi nie daje prawa do jego odliczenia.
Według ministerstwa dokument nazywany fakturą pro forma nie jest dowodem księgowym. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami „pro forma” powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Co ważne, wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dostawę towaru lub wykonanie usługi albo otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi.
Wyjaśnienia MF mają związek z wątpliwościami, jakie pojawiły się po zmianie rozporządzenia fakturowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1428), która zniosła wymóg oznaczania faktur nazwą „Faktura VAT”.
Jak zapewnia ministerstwo, po wejściu w życie 1 stycznia 2013 r. zmian w rozporządzeniu nie zmieniło się merytoryczne podejście do dokumentów określanych mianem faktura pro forma.