Według ministerstwa dokument nazywany fakturą pro forma nie jest dowodem księgowym. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami „pro forma” powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Co ważne, wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dostawę towaru lub wykonanie usługi albo otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi.

Wyjaśnienia MF mają związek z wątpliwościami, jakie pojawiły się po zmianie rozporządzenia fakturowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1428), która zniosła wymóg oznaczania faktur nazwą „Faktura VAT”.

Jak zapewnia ministerstwo, po wejściu w życie 1 stycznia 2013 r. zmian w rozporządzeniu nie zmieniło się merytoryczne podejście do dokumentów określanych mianem faktura pro forma.