Towary, w odniesieniu do których będzie wprowadzony mechanizm odwróconego VAT, zostaną wyłączone ze stosowania odpowiedzialności solidarnej. W pozostałych przypadkach zostanie ona utrzymana - mówi Maciej Grabowski, wiceminister finansów.
Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany w ustawie o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), które mają zapobiec wyłudzeniom VAT w obrocie wyrobami wrażliwymi, jak paliwa, niektóre wyroby stalowe (np. pręty) czy złoto. Dlaczego mimo że sygnały o nadużyciach pojawiały się już w 2011 roku, dopiero teraz resort zaproponował zmiany w przepisach?
W połowie 2012 roku ministerstwo otrzymało od podmiotów z branży stalowej niepokojące sygnały o istotnych nadużyciach dotyczących VAT, głównie w obrocie prętami stalowymi. Niezwłocznie rozpoczęły się intensywne kontrole realizowane przez organy kontroli skarbowej we współpracy z prokuraturą, ABW, CBŚ i policją oraz z administracjami podatkowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Trwają one do dziś.