Od 1 kwietnia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczenia VAT dla potrzeb importu i eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Co zmieni się w opodatkowaniu VAT handlu zagranicznego

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy zmieni się definicja importu

Przedsiębiorca zarejestrowany w Warszawie będzie sprowadzał od maja towary z Rosji do Litwy. Czy taka transakcja będzie importem?

Czy zmieni się miejsce rozliczenia importu

Czy w związku z nowelizacją przepisów o VAT zmieni się zasada rozliczenia importu?

Czy można stosować 0-proc. stawkę

Przedsiębiorca importujący towary z Rosji zastanawia się, czy w dalszym ciągu dla potrzeb rozliczenia VAT z polskim fiskusem będzie mógł stosować do importu 0-proc. stawkę do niektórych towarów?

Czy zmieni się definicja eksportu towarów

Czy za eksport można uznać transakcję, w ramach której wywóz towarów poza UE rozpoczął się nie w Polsce, ale w innym kraju członkowskim?

Czy eksport potwierdzą dokumenty

Przedsiębiorca często przy wywozie towarów do Rosji korzysta z urzędów celnych w państwach bałtyckich. Czy od kwietnia będzie musiał mieć dokumenty potwierdzające wywóz towarów z tych urzędów?

Czy eksport pośredni musi być potwierdzony

Przedsiębiorca zajmuje się handlem z krajami azjatyckimi, ale to zagraniczni nabywcy jego towarów w praktyce dokonują ich wywozu. Czy przedsiębiorca będzie mieć prawo do zastosowania 0-proc. stawki VAT?

Czy zmieni się rozliczenie handlu wewnątrz UE

Przedsiębiorca aktywnie współpracuje z kontrahentami z Niemiec i Francji. Czy od kwietnia zmienią się zasady rozliczeń wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)?

Czy będzie można rozliczyć handel z Chorwacją

Podatnik zamierza podjąć od lipca współpracę z kontrahentem z Chorwacji. Czy będzie mógł rozliczać transakcje z nim w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?