Ministerstwo Finansów zmodyfikowało projekt zmian w ustawie o VAT, który zakłada wprowadzenie wspólnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za odprowadzenie podatku.
Maciej Grabowski, wiceminister finansów, w rozmowie z DGP potwierdził, że solidarna odpowiedzialność będzie dotyczyła tylko tych podatników, którzy nabywają towary wrażliwe (paliwa, pręty stalowe, złoto) o wartości powyżej 100 tys. zł miesięcznie. Nie będzie przy tym, żadnych innych kryteriów, co oznacza, że nowe rozwiązania obejmą m.in. samorządy (podatników VAT), które w wyniku przeprowadzonych przetargów kupią np. paliwo od przedsiębiorstw wyłudzających podatek od towarów i usług.
Zmodyfikowany projekt będzie przewidywał również inne wyłączenia spod wspólnej odpowiedzialności podatkowej. Przede wszystkim bezpieczni będą wszyscy klienci stacji paliw – również ci (w tym przedsiębiorcy i samorządy), którzy kupią paliwa o wartości powyżej 100 tys. zł miesięcznie, jeśli tankują wyłącznie do baków samochodów.
Ministerstwo Finansów przychyliło się też do postulatów branży, która sugerowała wprowadzenie instytucji zaufanego sprzedawcy. Zakup od takiego podmiotu zwalniałby z odpowiedzialności solidarnej. Organizacje paliwowe proponowały, aby przy wpisie na listę wziąć pod uwagę np. brak zaległości wobec budżetu państwa i określony czas działania na rynku. Jednak resort proponuje inne rozwiązanie.
– Wykaz (choć nie będzie się nazywał listą zaufanego sprzedawcy) będzie obejmował podmioty, które zabezpieczą zapłatę podatków w granicach od 100 tys. do 2 mln zł – podkreśla wiceminister Maciej Grabowski. Dodaje, że przewidziane są trzy formy zabezpieczenia: gwarancja bankowa, zablokowanie środków na rachunku bankowym i depozyt środków na rachunku urzędu skarbowego.
W przypadku transakcji z podmiotem znajdującym się w takim wykazie, odpowiedzialność podatkowa nabywcy nie powstanie – do wysokości złożonej kaucji.
Projekt przewidywał także wyłączenie w większości przypadków możliwości kwartalnego rozliczania VAT. Jednak i ten przepis będzie miał zastosowanie dopiero wtedy, gdy podatnik sprzeda wyroby wrażliwe o wartości powyżej 100 tys. zł miesięcznie. To więcej niż zakładała wcześniejsza wersja dokumentu (tj. 10 tys. zł). Na tym etapie nie został uwzględniony postulat Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego aby miesięczne rozliczenia VAT wprowadzić tylko dla nowych podmiotów oraz tych, które nie mają siedziby na terenie kraju.
Nie można liczyć też, że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca – tak jak zakładał pierwotny projekt. – Myślę, że zostaną uchwalone o jeden czy dwa miesiące później – mówi wiceminister Grabowski. Podkreśla jednak, że to priorytetowa zmiana i resort chce ją wprowadzić w życie szybko.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach