To pokłosie kilkuletniego sporu firm z branży z administracją podatkową o to, jak należy traktować ubezpieczenie przedmiotu leasingu dla celów VAT. Czy są to dwie odrębne usługi – wtedy ubezpieczenie byłoby zwolnione z podatku, czy też jedna kompleksowa – wtedy dla całości właściwa byłaby 23-proc. stawka VAT, jak dla leasingu.
Korzystny dla przedsiębiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 17 stycznia 2013 r. w sprawie spółki BGŻ Leasing (sygn. C-224/11) nie oznacza jednak końca sporu. Dał co prawda firmom możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku, ale z odzyskaniem go są problemy.
Jak się dowiedzieliśmy od doradców podatkowych obsługujących branżę leasingową, ich klienci – w zależności od konkretnej sytuacji – spotykają się z odmową zwrotu VAT za lata już objęte przedawnieniem lub wypłaty oprocentowania za cały okres od zapłaty nienależnego, jak się okazało, podatku. Głównym argumentem urzędów skarbowych jest to, że wyrok TSUE – ich zdaniem – miał charakter interpretacyjny, a nie skutkował niezgodnością ustawy o VAT z przepisami wspólnotowymi. W efekcie twierdzą, że do zwrotu podatku nie ma zastosowania art. 74 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) dotyczący nadpłaty.