Lekarz prowadzący klinikę chirurgii plastycznej, mającej status zakładu opieki zdrowotnej, wystąpił o interpretację indywidualną. Wyjaśnił, że do jego placówki zgłaszają się pacjenci, którzy chcą poprawić swój wygląd. – Często wada w postaci odstających uszu powoduje dyskomfort psychiczny i brak akceptacji społecznej – podkreślił. W związku z tym uważał, że wszystkie wykonywane przez niego operacje są zwolnione z daniny na podstawie art. 43 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.). Przepis ten zwalnia z podatku usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie zgodził się z lekarzem. Stwierdził, że do powyższego artykułu nie mają zastosowania operacje poprawiające jedynie wygląd pacjenta.
Stanowisko organu zostało podtrzymane przez WSA w Gliwicach oraz przez NSA. Sąd powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie z 21 marca 2013 r. (C-91/12). W orzeczeniu tym trybunał wskazał, że samo subiektywne postrzeganie zabiegu estetycznego przez pacjenta nie jest rozstrzygające dla ustalenia, czy jest on wykonywany w celu terapeutycznym. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 października 2013 r. (sygn. I FSK 1548/12).