W stanie prawnym przed 1 stycznia 2013 r. podatnik nie miał obowiązku powiększania podatku, jeśli najpierw skorzystał z ulgi na złe długi, a potem sprzedał wierzytelność.
Przedsiębiorca w 2011 i 2012 r. pomniejszył VAT należny od nieściągalnych wierzytelności, czyli skorzystał z tzw. ulgi na złe długi. Sprawa dotyczyła stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2013 r. Po tej korekcie podatku doszło do zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym. Zgodnie z nim wierzytelność przysługująca przedsiębiorcy została umorzona w połowie. Następnie drugą połowę sprzedał on za cenę o ok. 25 tys. zł niższą od jej wartości nominalnej. Spór dotyczył tego, czy w opisanej sytuacji miał obowiązek zwiększenia podatku należnego (wcześniej obniżonego na skutek ulgi na złe długi). Sam zainteresowany twierdził, że nie ma takiego obowiązku, ponieważ art. 89a ust. 4 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie ma zastosowania przy sprzedaży wierzytelności, w przypadku której podatnik skorzystał wcześniej z ulgi na złe długi na rzecz osoby trzeciej.
Zgodnie z powyższym przepisem w przypadku gdy po pomniejszeniu VAT należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik musi zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym do uregulowania doszło.