Od stycznia 2014 r. rusza nowy rządowy program wsparcia mieszkalnictwa Mieszkanie dla Młodych (MdM) – następca Rodziny na Swoim. Oprócz dopłat do zakupu mieszkań na rynku pierwotnym przewiduje on wsparcie dla osób budujących systemem gospodarczym. Chodzi o znany również obecnie zwrot części VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych.
Jest to jednak tylko w pewnym stopniu kontynuacja dzisiejszych rozwiązań. Zwrot w nowej formule ma dużo węższy zakres, zarówno jeśli chodzi o krąg osób uprawnionych, jak i inwestycje nim objęte. Liczne ograniczenia wynikają oczywiście z tego, że zasady korzystania z tej formy wsparcia są ściśle powiązane z zakresem oddziaływania pomocy państwa przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego. Z tego też względu nowy zwrot VAT regulowany jest bezpośrednio w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dalej: ustawa o MdM).
Wydanie pozwolenia