Jeżeli zapłata za dostawy energii elektrycznej dokonywana jest na podstawie prognoz (np. opartych na zeszłorocznym zużyciu), a rozliczenie następuje na koniec ustalonego okresu (np. 6- czy 12-miesięczn ego) na podstawie faktury rozliczeniowej, to obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje z chwilą upływu terminu płatności.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnia w interpretacji indywidualnej z 11 grudnia 2013 r., że nie ma tu znaczenia, czy dane o prognozowanych wartościach i momencie zapłaty za dostawę przekazywane są na fakturze pro forma, w dokumencie, który nie jest uznawany za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, czy też w informacji dodatkowej zawartej w fakturze rozliczeniowej (za poprzedni okres).
Jak bowiem wynika z przepisów ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. – moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw energii związany jest z terminem płatności – gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem (co do zasady zaś, powstaje z chwilą wystawienia faktury).
Wątpliwości budzą przede wszystkim rozliczenia dostaw na podstawie faktur pro forma. Jednak organ podatkowy wyjaśnia, że wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrażeniem „pro forma” powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, ponieważ podmiot go wystawiający jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku, oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia VAT naliczonego.
Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji wskazuje też, że w przypadku dostawy energii elektrycznej dla osoby fizycznej, która nie poinformowała dostawcy, że jest podatnikiem VAT, nie ma obowiązku wystawiania faktury.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 grudnia 2013 r., sygn. akt ILPP5/443-194/13-2/PG.