Gdy po śmierci przedsiębiorcy kontrahent anuluje transakcję, dziedziczący nie odzyska zapłaconych podatków VAT i PIT. Tak orzekł NSA.
Syn przejął po zmarłym ojcu firmę wykonującą roboty budowlano-montażowe. Porozumiał się z kontrahentami i doprowadził do anulowania umów, które przed śmiercią ojca nie zostały zakończone. Spadkodawca wystawił jednak część faktur i wykazał na nich VAT. Odprowadził też zaliczki na PIT zgodnie z zasadą, że przychodem są kwoty należne, choćby faktycznie nieotrzymane. Syn chciał odzyskać te wpłaty od urzędu skarbowego.