Jeżeli nadpłata w VAT powstała na skutek zawinionych działań naczelnika, podatnik może dochodzić zwrotu wraz z oprocentowaniem
Należy się ono już od dnia uiszczenia nienależnego podatku, nawet gdy wprost nie wynika to z ordynacji podatkowej. Potwierdził to WSA w Warszawie.

Wymuszony podatek