Wspólnik, który podejmuje decyzję o rozwiązaniu spółki i przekazaniu całości jej majątku dla siebie, musi liczyć się z tym, że taka transakcja podlega VAT. Nawet jeśli będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez spółkę. Tak wynika z wczorajszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajął się sprawami dziewięciu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Problem, jaki rozstrzygnął sąd, dotyczył firm prowadzących działalność w branży nieruchomości. W każdej ze spraw spółka planowała sprzedaż całości udziałów innemu podmiotowi. W celu m.in. ograniczenia kosztów wspólnik podjął decyzję o rozwiązaniu spółki. W związku z tym cały jej majątek miałby zostać przekazany do niego, a on kontynuowałby działalność spółki.
Każde z przedsiębiorstw wystąpiło do ministra finansów o interpretację. Firmy chciały potwierdzenia, że takie transakcje nie podlegają VAT. Uważały, że nie jest to nieodpłatne przekazanie towarów, o czym mówi art. 7 ust. 2 ustawy (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), co mogłoby uzasadniać opodatkowanie. Ich pełnomocnicy argumentowali, że w sytuacji gdy dochodzi do likwidacji przedsiębiorstwa, wspólnik nie osiągnie żadnego przysporzenia, a spółka nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, bo jest to wynik decyzji wspólnika, a nie spółki. Ponadto przekazywany majątek będzie faktycznie stanowił całe przedsiębiorstwo, a to powoduje, że do takiej czynności nie stosuje się ustawy o VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.