Lokale w apartamentowcu nadmorskim, które w aktach notarialnych zostały określone jako użytkowe o przeznaczeniu turystycznym, nie mogą być opodatkowane niższą stawką VAT, właściwą dla mieszkań. Tak wynika z orzeczenia NSA.
Sprawa dotyczyła firmy, która wybudowała, a następnie sprzedała w 2007 r. lokale w kurortach nadbałtyckich na rzecz osób fizycznych oraz innych przedsiębiorców. Dostawę tę rozliczyła w deklaracjach VAT według stawi 22 proc. Później, w 2010 r. wystawiła 207 faktur korygujących i obniżyła stawkę do 7 proc. Uważała, że ma prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia, które odnosi się do dostawy lokali mieszkalnych.
Urząd skarbowy nie zgodził się na to i uznał, że firma zaniżyła kwotę podatku należnego. Stanowisko to podtrzymał dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku. Zwrócił uwagę na akty notarialne, umowy przedwstępne, a także pozwolenia na budowę, z których wynikało, że przedmiotem sprzedaży nie były lokale mieszkalne, lecz użytkowe. Te zaś nie są objęte niższą stawką VAT. Izba wskazała również na pisma starosty, który udzielił pozwolenia na budowę – wynikało z nich, że lokale znajdują się w zespole budynków usługowo-mieszkalnych.