Jeżeli łączna liczba pokoi w hotelu nie przekracza 12, ich wynajem można rozliczać kartą podatkową.
W domu jednorodzinnym podatniczki znajduje się pięć apartamentów (pokoje z kuchnią i łazienką). Właścicielka zamierza podjąć działalność gospodarczą polegającą na krótkotrwałym wynajmie tych pomieszczeń, bez wydawania posiłków. Nie planuje zatrudniania pracowników ani korzystania z pomocy pełnoletnich członków rodziny. Ma wątpliwości, czy tego rodzaju przedsięwzięcie może być opodatkowane kartą podatkową.
Rozwiał je dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że w formie karty podatkowej można rozliczać usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Wynika to punktu 4 części XII tabeli stanowiącej załącznik nr 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).