Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia, który rozszerzy listę pojazdów, przy użytkowaniu których nie trzeba będzie szczegółowo zapisywać m.in. trasy przejazdu i stanu licznika.
Preferencją zostaną objęte m.in. pojazdy pomocy drogowej, które mają nadwozie konstrukcyjne przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów. Na zmianach skorzystają też podatnicy, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług pogrzebowych lub transport pieniędzy. Będą oni zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpowiednio dla samochodów pogrzebowych i bankowozów typu A i B.
Obecnie auta pogrzebowe i bankowozy typu A i B są objęte 100-proc. odliczeniem pod warunkiem, że mają jeden rząd siedzeń i dopuszczalną masę równą bądź mniejszą niż 3 tony. Przy spełnieniu takich wymogów są bowiem uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej (na podstawie rozporządzenia z 27 marca 2014 r., Dz.U. poz. 407).
Po zmianach preferencją zostaną też objęte pozostałe samochody pogrzebowe i bankowozy – z więcej niż jednym rzędem siedzeń, oraz pojazdy pomocy drogowej. W tym wypadku jednak przedsiębiorcy będą zwolnieni tylko z prowadzenia ewidencji i składania do urzędu skarbowego informacji o wykorzystywaniu tych aut wyłącznie w celach biznesowych (VAT-26). Nie zwolni ich to jednak z obowiązku zapisania w wewnętrznej dokumentacji, że pojazdy nie mogą być wykorzystywane dla celów prywatnych.
Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 czerwca 2014 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – w konsultacjach