Przyjmowanie zakładów bukmacherskich na wyniki wydarzeń sportowych, politycznych i społecznych nie miało do 2009 r. wpływu na zakres prawa do odliczenia podatku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w pięciu wyrokach.

Spór toczył się o art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, a ściślej o to, czy czynności nieopodatkowane mają znaczenie dla odliczenia podatku zapłaconego w zakupach towarów i usług. Do końca 2008 r. organizowanie zakładów bukmacherskich w ogóle nie było objęte VAT. Obecnie jest zwolnione z podatku, a to zasadnicza różnica.

Organy podatkowe były zdania, że do 2009 r. czynności bukmacherskie – mimo że nieobjęte VAT – powodują obniżenie proporcji. Twierdziły, że należy w niej uwzględnić także działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i na automatach o niskich wygranych.

Wprawdzie spółka odwoływała się do Izby Skarbowej w Katowicach, ale bezskutecznie. Izba stwierdziła, że polski ustawodawca nieprawidłowo wdrożył dyrektywę 2006/112/WE. Dyrektywa ta zwalnia bowiem z VAT zakłady, loterie i inne gry losowe lub hazardowe, a nie wyłącza ich całkowicie spod opodatkowania (art. 135 ust. 1 lit. i).

Rację firmie przyznał dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach i uchylił wszystkie decyzje izby. Powołał się na uchwałę z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10), w której NSA stwierdził, że zawarte w par. 90 ust. 1–3 ustawy o VAT sformułowanie „czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia” dotyczy wyłącznie czynności zwolnionych, a nie takich, które w ogóle nie podlegają opodatkowaniu.

Skoro zatem działalność bukmacherska była do końca 2008 r. wyłączona spod ustawy o VAT, to nie można jej uwzględniać w obliczaniu proporcji.

Tego samego zdania był wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny. Uzasadniając wyroki, sędzia Janusz Zubrzycki wyjaśnił, że co prawda do końca 2008 r. polskie przepisy były sprzeczne z dyrektywą, ale nie można, jak chciała izba, dokonywać wykładni prowspólnotowej, która byłaby niekorzystna dla podatnika.

Sędzia wyraził przy tym ubolewanie, że przez błędną implementację przepisów Skarb Państwa poniósł znaczne straty finansowe i nadal je ponosi, bo będzie musiał pokryć koszty postępowania sądowego dotyczącego oddalonych skarg kasacyjnych.

Od 1 stycznia 2009 r., zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, zwolniona z VAT jest działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i na automatach o niskich wygranych, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od gier. Od 2 stycznia 2016 r. z tego zwolnienia zostaną wyłączone gry na automatach o niskich wygranych.

ORZECZNICTWO

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lipca 2014 r., sygn. akt: I FSK 1084/13, I FSK 1085/13, I FSK 1086/13, I FSK 1087/13, I FSK 1088/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia