Księgarnia korzystająca z usług kuriera powinna doliczyć koszty przesyłki do wartości towaru i opodatkować całość jedną stawką, właściwą dla sprzedanej książki lub płyty CD – stwierdziła poznańska izba
Reklama
Sprawa dotyczyła księgarni internetowej realizującej dostawy za pomocą specjalistycznych firm kurierskich (świadczących usługi opodatkowane według stawki 23 proc. VAT) lub poczty (usługi zwolnione z VAT). Koszty dostawy ponosi księgarnia. Następnie na fakturze wystawianej klientom dolicza ona koszt dostawy, dodając go do wartości przesyłanych towarów. W efekcie całość przesyłki jest opodatkowana według jednej stawki – takiej samej, jak dostarczany towar (np. książki – 5 proc., płyty CD i gry komputerowe – 23 proc.).
Księgarnia uważała, że postępuje prawidłowo. We wniosku o interpretację zwróciła uwagę, że nie świadczy usługi dostarczenia towaru, a jedynie powiększa jego wartość o koszty dostawy do nabywcy. A zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak np. koszty ubezpieczenia czy transportu.
Księgarnia była też zdania, że jeśli przesyłka dotyczy kilku towarów, to koszty transportu powinny być doliczane proporcjonalnie do wartości poszczególnych towarów. W efekcie część kosztów wysyłki przypadająca na daną pozycję w fakturze będzie wykazana ze stawką VAT właściwą dla towaru ujętego w tej pozycji.
Spółka twierdziła także, że transport może również wykazać w odrębnej pozycji faktury. Wówczas jeśli dostawa dotyczy towarów objętych jedną stawką, będzie ona miała zastosowanie również do transportu. Jeśli natomiast towary są objęte różnymi stawkami, to transport powinien być opodatkowany według stawki 23 proc.
Dyrektor poznańskiej izby częściowo zgodził się ze spółką. Przyznał, że prawidłowo wykazuje ona w jednej pozycji faktury koszty przesyłki łącznie z wartością towaru i stosuje dla całości jedną stawkę VAT, właściwą dla towaru. W efekcie jeśli cena określona dla dostawy towaru uwzględnia koszt usługi transportowej (przesyłki), to usługę transportu (przesyłki) należy włączyć do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT.
Gdy natomiast przesyłka dotyczy kilku towarów, koszty transportu ponoszone przez sprzedawcę należy doliczyć proporcjonalnie do wartości poszczególnych towarów i zastosować właściwe dla nich stawki VAT.
Dyrektor nie zgodził się natomiast ze spółką, że do kosztów transportu towarów objętych różnymi stawkami podatku może ona stosować jednolitą podstawową stawkę VAT. W razie takiej dostawy należy wyodrębnić koszty transportu, proporcjonalnie do wartości poszczególnych towarów, i przypisać je do poszczególnych towarów oraz opodatkować właściwymi dla nich stawkami.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 kwietnia 2014 r., nr ILPP2/443-85/14-2/AD.