Usługi nieokresowe, dla których nie ustalono w umowie jednego terminu płatności, podlegają opodatkowaniu wtedy, gdy zostaną zrealizowane – potwierdził w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.Inaczej będzie, gdy spółka, która świadczy owe usługi, otrzyma wynagrodzenie. Wtedy obowiązek rozliczenia VAT powstanie w chwili otrzymania zapłaty,

Chodziło o spółkę, która planowała odpłatnie przekazywać licencje i sublicencje na programy komputerowe. W umowach z kontrahentami zamierzała zawrzeć zastrzeżenia, że dokumenty umożliwiające korzystanie z programów zostaną im przekazane w różnych terminach (odpowiednio przed lub po dokonaniu zapłaty).
Spółka uważała, że w pierwszym wypadku obowiązek podatkowy w VAT powstanie w momencie przekazania kontrahentowi dokumentów umożliwiających korzystanie z licencji, a w drugim z chwilą otrzymania pieniędzy. We wniosku o interpretację powołała się na art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Ta zaś będzie wykonana w chwili przekazania kontrahentowi dokumentacji, która umożliwi mu korzystanie z licencji – argumentowała.

Według przedstawicieli spółki w tym przypadku nie mają znaczenia daty rozpoczęcia ani zakończenia korzystania z licencji przez kontrahenta, jak też daty obowiązywania umowy. Co innego – stwierdziła - gdyby otrzymała wynagrodzenie przed wydaniem dokumentacji. Wówczas obowiązek podatkowy powstałaby z tą chwilą, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.