Chodziło o spółkę, która planowała odpłatnie przekazywać licencje i sublicencje na programy komputerowe. W umowach z kontrahentami zamierzała zawrzeć zastrzeżenia, że dokumenty umożliwiające korzystanie z programów zostaną im przekazane w różnych terminach (odpowiednio przed lub po dokonaniu zapłaty).
Spółka uważała, że w pierwszym wypadku obowiązek podatkowy w VAT powstanie w momencie przekazania kontrahentowi dokumentów umożliwiających korzystanie z licencji, a w drugim z chwilą otrzymania pieniędzy. We wniosku o interpretację powołała się na art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Ta zaś będzie wykonana w chwili przekazania kontrahentowi dokumentacji, która umożliwi mu korzystanie z licencji – argumentowała.

Według przedstawicieli spółki w tym przypadku nie mają znaczenia daty rozpoczęcia ani zakończenia korzystania z licencji przez kontrahenta, jak też daty obowiązywania umowy. Co innego – stwierdziła - gdyby otrzymała wynagrodzenie przed wydaniem dokumentacji. Wówczas obowiązek podatkowy powstałaby z tą chwilą, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. 

Izba skarbowa uznała stanowisko spółki za prawidłowe.. Potwierdziła, że momentem powstania obowiązku podatkowego przy usługach nierozliczanych okresowo, dla których nie ustalono terminów płatności, jest moment ich wykonania. W tym wypadku będzie to chwila, z którą spółka przekaże dokumentację potrzebną do korzystania z licencji. Izba skarbowa zgodziła się także, że jeśli wcześniej spółka otrzyma wynagrodzenie, to wtedy też powstanie obowiązek podatkowy.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 czerwca 2014 r. (nr ILPP2/443-237/14-2/SJ)