Sprzedaż samochodów osobowych, od których na wcześniejszym etapie została odprowadzona akcyza, nie powoduje utraty prawa do zwolnienia podmiotowego – orzekł NSA
Reklama
Dominika Cabaj doradca podatkowy i dyrektor w DLA Piper / Media / mat prasowe
Spór dotyczył art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT według stanu prawnego obowiązującego do końca 2013 r. Zgodnie z tym przepisem zwolnienia podmiotowego nie stosowało się do podatników dokonujących m.in. dostaw towarów opodatkowanych akcyzą z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych, a także nowych środków transportu.
Sprawa dotyczyła wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (WORD), który korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1. Jego podstawowa działalność nie podlega opodatkowaniu VAT lub jest z niego zwolniona. Działalność opodatkowana dotyczy jedynie usług wynajmu pomieszczeń i poradni psychologicznej.
WORD planował sprzedać samochody osobowe, które wykorzystywał do egzaminowania kierowców. Chciał się upewnić, czy z tego powodu nie straci prawa do zwolnienia podmiotowego w VAT. Ośrodek uważał, że je zachowa i będzie zwolniony do czasu przekroczenia limitu wynikającego z art. 113 ust. 1. Był zdania, że nie stosuje się do niego art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b, który wyklucza zwolnienie ze względu na dostawy towarów opodatkowanych akcyzą. Argumentował, że nie dokonuje takich dostaw.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że skoro ośrodek sprzeda samochody osobowe, to straci prawo do zwolnienia podmiotowego. Będzie tak – jego zdaniem – mimo że na ośrodku nie ciążył obowiązek zapłaty akcyzy (została ona odprowadzona na wcześniejszym etapie obrotu).
WSA potwierdził to stanowisko. Wskazał, że istotny jest sam fakt dokonywania dostaw towarów akcyzowych, a nie to, czy na podatniku ciąży obowiązek podatkowy w akcyzie. Ośrodek straci więc prawo do zwolnienia.
Nie zgodził się z tym NSA. Orzekł, że podmiot dokonujący obrotu wyrobami akcyzowymi może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT, o ile nie powstał u niego obowiązek zapłaty akcyzy. Fakt, że podatnik sprzedaje samochody, które są wyrobem akcyzowym, nie ma więc znaczenia. Ośrodek straciłby prawo do zwolnienia, gdyby miał obowiązek zapłaty akcyzy od sprzedawanych pojazdów.
Zmiana prawa usunęła wątpliwości
Wyrok NSA jest korzystny nie tylko dla sprzedających samochody, lecz także dla handlujących wyrobami akcyzowymi innymi niż energia elektryczna oraz wyroby tytoniowe, a więc przykładowo – wyroby alkoholowe, paliwa, wyroby węglowe i gaz ziemny. W konsekwencji tego orzeczenia, o ile podmiot nie jest podatnikiem akcyzy i ze względu na limit obrotów (150 tys. zł) klasyfikuje się do drobnych przedsiębiorców, to dokonując obrotu wyrobami akcyzowymi, nie będzie musiał rejestrować się na VAT i rozliczać podatku od sprzedaży.
Należy zauważyć, że od 1 stycznia 2014 r. zmienił się art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b. Obecnie nie ma już wątpliwości, że sprzedaż aut osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji, nie powoduje utraty prawa do zwolnienia podmiotowego. Ustawodawca wskazał zatem, że istotne jest to, czy podatnik wprowadził używane auto do środków trwałych. Jeśli to zrobił, ma prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 6 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 666/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia