Dodał, że będzie VAT, jeśli firma będzie pobierać od pracowników opłaty z tego tytułu.
Chodziło o spółkę wykorzystującą w swojej działalności wyleasingowane samochody. Spółka planowała udostępnić je swoim pracownikom do celów prywatnych. Rozważała dwa scenariusze – albo obciąży podwładnych kosztami używania tych pojazdów, albo udostępni je za darmo. W drugim wypadku zamierzała doliczać wartość nieodpłatnego świadczenia do przychodu ze stosunku pracy.
Spółka planowała także zobowiązać pracowników, by nocą i w dni wolne od pracy przechowywali samochody w swoim miejscu zamieszkania. W tym celu chciała zawrzeć z nimi umowę powierzenia mienia. Zależało jej na tym, ponieważ do tej pory wynajmowała miejsce postojowe na niestrzeżonym parkingu dzielonym z kibicami jednego z klubów piłkarskich. Z tego powodu zdarzały się kradzieże i zniszczenia pojazdów.
Spółka spytała izbę skarbową, czy w obu wariantach udostępnienie samochodów pracownikom będzie opodatkowane VAT. Uważała, że nie. Twierdziła, że w żadnej z tych sytuacji udostępnienie auta pracownikowi i zobowiązanie go do opieki nad nim nie służy jego celom prywatnym, tylko wykonywaniu obowiązków służbowych. Pracownik nie jest więc beneficjentem żadnego świadczenia, a wręcz przeciwnie – będzie dodatkowo zobowiązany – przekonywała.
Izba skarbowa była innego zdania. Uznała, że w obu sytuacjach korzystanie przez pracowników z aut spółki nie będzie służyć jej działalności gospodarczej, tylko celom prywatnym. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku zapewnienia pracownikowi transportu do pracy.
Izba stwierdziła, że odpłatne udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych (przejazdy z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i odwrotnie) jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i spółka powinna je uwzględnić w podstawie opodatkowania.
Natomiast w sytuacji, gdy spółka za darmo udostępni pracownikom firmowe samochody do celów prywatnych (przejazdy z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i odwrotnie), nie będzie podatku.
Izba powołała się tu na art. 8 ust. 5 i ust. 6 ustawy o VAT. Wynika z nich, że nieodpłatnie przekazanie pracownikom samochodów dla ich celów prywatnych nie jest opodatkowane. Warunkiem jest, aby podatnik (w tym wypadku spółka) miał prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, także m.in. w sytuacji, gdy takie pojazdy leasinguje.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2014 r., nr IPPP1/443-358/14-2/EK.