Na stronach Komisji Europejskiej ukazał się komunikat podsumowujący stan dotychczasowych prac nad reformą dzisiejszego systemu opodatkowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.
Komisja wyjaśniła, że zamierza kontynuować prace nad pięcioma scenariuszami, według których miałby być budowany nowy system opodatkowania takich transakcji. Każdy z nich inaczej określa miejsce opodatkowania transakcji oraz podatnika odpowiedzialnego za wykazanie i rozliczenie daniny.
W pierwszym modelu dostawy wewnątrzwspólnotowe (WDT) byłyby opodatkowane w miejscu przeznaczenia towarów. To oznacza, że dostawca musiałby rozliczyć podatek we własnym kraju, ale według przepisów tego państwa, do którego trafia dostawa. Taki scenariusz wymagałby – zdaniem Komisji – rozszerzenia zakresu obowiązywania procedury jednego okienka (czyli VAT-MOSS), która od początku 2015 r. będzie obowiązywać dla przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze.
Drugi scenariusz przewiduje, że dostawy będą opodatkowane w kraju siedziby nabywcy, niezależnie od miejsca przeznaczenia towarów. To także – zdaniem KE – wymaga rozszerzenia procedury VAT-MOSS.
W trzecim modelu powszechny ma być mechanizm odwrotnego obciążenia i podatek rozliczałby nabywca towaru w kraju swojej siedziby. KE przypomina, że takie reguły obowiązują już dziś przy ustalaniu miejsca świadczenia usług pomiędzy unijnymi przedsiębiorcami.
Czwarty scenariusz przewiduje rozliczanie VAT przez nabywcę według reguł kraju przeznaczenia towarów.
Ostatni model zakłada utrzymanie status quo, ale odpowiednią nowelizację najbardziej problematycznych dzisiejszych przepisów. KE sugeruje, że wybranie tego modelu oznacza łatwiejsze zakładanie magazynów konsygnacyjnych przy transakcjach łańcuchowych oraz ułatwienia w uzyskiwaniu dowodów przemieszczenia towarów między krajami członkowskimi.
Komisja zamierza kontynuować prace i badać, jakie skutki, m.in. budżetowe, i jakie problemy przyniesie każdy z tych scenariuszy w porównaniu z dzisiejszymi regułami. Ostateczny raport w tym zakresie ma być gotowy wiosną 2015 r. Bruksela zapewnia, że celem dalszych prac będzie przede wszystkim zapewnienie takich samych warunków dla dostaw krajowych i wewnątrzwspólnotowych, uproszczenie procedur administracyjnych i zabezpieczenie przed wyłudzeniami podatku.