Chodziło o spółkę, która oferowała szeroki wachlarz usług medycznych. W ich zakres wchodziły odpłatne i nieodpłatne konsultacje lekarzy specjalistów, odbywające się na podstawie skierowania lub bez niego.
Wątpliwości spółki dotyczyły konsultacji chirurga plastyka – czy są one zwolnione z VAT jako usługa opieki medycznej służąca profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Spółka była zdania, że są one częścią procesu medycznego i dlatego są objęte art. 43 ust. 1 pkt 18–19 ustawy o VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się ze spółką w tej części, która dotyczyła konsultacji przeprowadzanych bez skierowania od lekarza – (interpretacja nr IPPP1/443-241/14-2/AW). Stwierdził, że zwolnione są tylko i wyłącznie te konsultacje i zabiegi, które są efektem wyraźnych zaleceń medycznych, natomiast wszelkie inne, niebędące wynikiem wskazań lekarza, a służące celom estetycznym, są opodatkowane według stawki 23 proc.
WSA w Warszawie uchylił tę interpretację. Stwierdził, że nie można uzależniać zwolnienia z VAT konsultacji lekarskich od posiadania skierowania. To naruszenie prawa – uznał sąd. Powołując się na wyrok TSUE (sygn. akt C-91/12), wskazał, że liczy się cel konsultacji – czy usługa opieki medycznej miała na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawię zdrowia. Sąd potwierdził natomiast, że konsultacje medyczne wyłącznie dla celów estetycznych nie będą podlegały zwolnieniu – podkreślił WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2199/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia