Od zakupu samochodów do działalności gospodarczej można odliczyć 50 lub 100 proc. VAT. Odliczać można też częściowo lub w całości podatek od wydatków na paliwo oraz wydatków eksploatacyjnych. Istotny jest sposób wykorzystywania pojazdu.
Czy odliczę cały podatek zapłacony w cenie
Pan Eugeniusz prowadzi własną działalność gospodarczą. Dopiero teraz jest w stanie kupić auto, które będzie w niej wykorzystywał. Samochód będzie stał pod biurem i będzie używany wyłącznie do jazd firmowych. – Czy będę mógł odliczyć cały VAT wynikający z faktury – pyta.
NIE
Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą odliczyć cały VAT wynikający z faktury zakupu samochodu osobowego, ale muszą spełnić wyśrubowane wymogi. Ustawa o VAT wymaga bowiem, aby samochód był wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i jednocześnie nie było możliwe korzystanie z niego w celach prywatnych. Ministerstwo Finansów podkreśla, że w praktyce trzeba spełnić łącznie dwa warunki. Po pierwsze trzeba ustalić zasady używania samochodów w firmie i muszą one wykluczać możliwość użycia samochodów do celów prywatnych. Po drugie, konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów (zasady jej prowadzenia zostały określone w ustawie o VAT). Resort finansów w specjalnej broszurze poświęconej odliczaniu VAT od samochodów wyjaśnił też, że okolicznościami potwierdzającymi obiektywnie brak możliwości użytku prywatnego może być np. obowiązek zostawiania auta po godzinach pracy na parkingu firmowym, bez możliwości jego pobrania poza tymi godzinami. Ponadto konieczny jest nadzór nad używaniem pojazdu, przykładowo za pomocą GPS.
Jak widać, ministerstwo ustaliło bardzo surowe reguły, które musi spełnić podatnik. Pan Eugeniusz, jeśli je spełni i – jak pisze – będzie zostawiał samochód pod biurem i jechał autobusem do domu, będzie mógł odliczyć cały podatek naliczony wynikający z faktury. Mimo to powinien się spodziewać, że kontrola fiskusa może uznać, że obiektywnie ma możliwość wykorzystywania auta do celów prywatnych, co oznacza, że nie może odliczyć całego podatku. Fiskus podchodzi bowiem do odliczenia VAT od aut w jednoosobowej działalności bardzo rygorystycznie. Łagodniej podchodzą do sprawy sądy administracyjne. Podatnik może więc w razie sporu z fiskusem zaskarżyć decyzję fiskusa do sądu i walczyć o pełne odliczenie VAT. Jeśli chce uniknąć sporu, powinien odliczyć jedynie 50 proc. podatku.
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 4 pkt 1, art. 86a ust. 6 i 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy od zakupu auta będę mógł odliczyć VAT
Pan Aleksander chce kupić auto. Będzie z niego korzystał w trakcie pracy, w działalności, jak i po niej, do celów prywatnych. – Czy odliczę podatek przy zakupie – pyta czytelnik.
TAK
Na odliczenie VAT od zakupu samochodów w działalności gospodarczej pozwala wprost ustawa o VAT. Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Innymi słowy, zasadą jest możliwość odliczenia połowy podatku wykazanego na fakturze dokumentującej zakup samochodu. Podatnik w takim przypadku nie musi wypełniać innych obowiązków, takich jak np. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Ten i inne wymogi dotyczą jedynie podatników, którzy chcą odliczyć cały podatek naliczony. Pan Aleksander może więc odliczyć połowę podatku od zakupu samochodu.
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy odzyskam daninę zapłaconą przy naprawie
Mam małą firmę, w której używam samochód. Problem w tym, że ostatnio się on często psuje. – Czy od takich wydatków przysługuje mi prawo odliczenia podatku naliczonego – pyta pani Jolanta.
TAK
Przepisy ustawy o VAT pozwalają odliczyć podatek np. od usług naprawy i konserwacji samochodów, a także od innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. W praktyce odliczyć można 50 proc. VAT lub 100 proc. VAT. To, ile odliczymy, zależy od sposobu wykorzystania samochodu – wyłącznie do celów działalności gospodarczej (100 proc. odliczenia) lub do celów mieszanych (50 proc.). Podatnicy, którzy korzystają z samochodu do celów firmowych i prywatnych, mogą więc odliczyć jedynie połowę podatku. Nie mogą oni zapominać, że wydatki na naprawy muszą być udokumentowane fakturami.
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy przy zakupie nowych opon dostanę zwrot VAT
Idzie zima i będę musiał do służbowego auta kupić komplet opon zimowych. Czy od zakupu odzyskam podatek – pyta pan Zdzisław.
TAK
Podatnicy mogą odliczać VAT od różnych wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów do działalności gospodarczej. Zasada ta obejmuje również „inne towary i usługi związane z eksploatacją lub używaniem pojazdów”, jak wynika z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT. Oznacza to w praktyce, że pan Zdzisław może odliczyć podatek z faktur dokumentujących zakup nowych opon zimowych do samochodu firmowego czy też np. wymianę szyb, reflektorów i innych towarów. Podobnie jak w przypadku paliwa, odliczyć będzie mógł albo 50 proc. podatku wynikającego z faktury zakupowej – jeśli wykorzystuje pojazd zarówno do celów biznesowych, jak i prywatnych, lub 100 proc. podatku – jeśli wykorzystuje auto wyłącznie do biznesu i spełni wymogi wynikające z art. 86a ustawy o VAT.
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy od auta dla handlowca odzyskam daninę
Pan Dariusz ma małą firmę, ale dobrze prosperującą. Zatrudnia trzech pracowników. Dla jednego z nich chce kupić mały samochód, aby miał czym jeździć do klientów w całym kraju. Problem w tym, że pracownik nie będzie wracał do firmy, bo to bez sensu. Będzie więc parkował pod domem. Czy odliczę więc cały VAT od auta?
TAK
W tego typu przypadkach zapadają wyroki, które są korzystne dla właścicieli firmowych samochodów i ich pracowników. Ale pan Dariusz musi mieć również świadomość, że fiskus kwestionuje możliwość odliczenia całego podatku w takich sytuacjach. Twierdzi bowiem, że możliwość parkowania samochodu przez handlowca firmy w miejscu zamieszkania jest użytkiem prywatnym. Z drugiej strony są sądy (np. wyrok WSA w Poznaniu, sygn. akt I SA/Po 410/15, WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 3275/14, WSA we Wrocławiu, sygn. akt I SA/Wr 35/15), które uznają, że parkowanie w miejscu zamieszkania nie pozbawia prawa do odliczenia całego podatku naliczonego. Ważne jest, aby pracownicy realizowali cel służbowy, a nie prywatny i aby był on związany z działalnością gospodarczą firmy. Podatnik musi również spełnić inne wymogi: podpisać z pracownikiem zasady użytkowania auta wykluczające możliwość wykorzystywania go do celów prywatnych, prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów oraz sprawować kontrolę nad wypełnianiem tych obowiązków przez pracownika.
Pan Dariusz musi więc zdecydować, czy chce odliczyć cały VAT, ryzykując spór z fiskusem, czy też odlicza połowę podatku. Jeśli zdecyduje się na ewentualny spór z urzędem skarbowym, musi pamiętać, że powyższe wyroki WSA są korzystne, ale nieprawomocne. Może je więc jeszcze zmienić Naczelny Sąd Administracyjny.
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy można potrącić podatek od paliwa
Pani Stefania kupiła w lipcu samochód do działalności. Odliczyła połowę VAT, bo wolała nie narażać się fiskusowi. Czy może odliczać cały VAT od wydatków na paliwo do pojazdu?
NIE
Podatniczka może odliczyć jedynie połowę podatku od zakupu paliwa do samochodu służbowego, od którego – przy nabyciu – odliczyła również połowę VAT. Takie rozliczenie sugeruje bowiem, że samochód jest wykorzystywany do tzw. działalności mieszanej, a więc biznesowej i prywatnej jednocześnie. Pani Stefania nie precyzuje tego, ale w praktyce może korzystać z samochodu do jazd prywatnych, np. do sklepu czy na wakacje, w trakcie działalności, jak i do jazd służbowych, do klientów, po zakupy firmowe itp. Jeśli kupuje paliwo do jazd jednych i drugich, może odliczać 50 proc. VAT. Ważne, aby każda faktura dokumentowała zakup paliwa do samochodu choćby częściowo wykorzystywanego do działalności gospodarczej. Przykładowo, pani Stefania może jechać na wakacje i zatankować auto nad morzem. Jeśli na tym samym paliwie pojedzie również do biura lub do klienta, to również będzie mogła odliczyć połowę VAT z faktury. Nie będzie natomiast mogła odliczyć w ogóle podatku, gdy faktura będzie dokumentowała przejazdy np. wyłącznie wakacyjne.
Pani Stefania musi też pamiętać, że organy podatkowe będą badać, czy faktycznie wypaliła tyle paliwa, ile wynika z faktur. Wezmą one więc pod uwagę np. pojemność silnika i to, jakie ma on średnie spalanie. Ministerstwo Finansów podkreślało, że kwestia rzeczywistego wykorzystywania paliwa do napędu pojazdów firmowych będzie przedmiotem działań kontrolnych prowadzonych przez właściwe organy.
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).